Tjenester

Bioresonansterapi

Allergisk eller intoleranse?

Er du pollenallergiker eller reagerer på matvarer eller pelsdyr?

Jeg har 16 års erfaring med Bicom Bioresonansterapi og allergi, 80% blir symptomfri. I tillegg finnes det programmer for de fleste lidelser.

Hvordan virker det?

Hver celle i kroppen kommuniserer med hverandre og har et elektromagnetisk. Svingningsfelt rundt seg, hele kroppen har og et slikt felt rundt seg ,dette er vitenskapelig bevist av biofysiker A .Popp at det finnes og kan t.o.m påvirkes.

Ulike organ har forskjellige frekvenser, når et eller flere organer er i ubalanse(syke) påvirkes hele organismen pga svingningsfeltet forstyrres.

En kan sammenligne det med ulike instrumenter i et symfoni orkester, når et eller flere instrument er ustemt blir det disharmonisk, akkurat som i kroppen.

Bioresonansterapi gjenskaper balanse i pasientens energifelt som igjen stimulererer selvhelbredelses prosessene.

I Tyskland jobber mange leger med Bicom bioresonansterapi.

Les mer: www.bioresonans.se