Homotoxikologi

Den tyske legen Dr. Hans-Heinrich Reckeweg, 1905-1985, regnes som grunnlegger systemet og dets preparater. Han sa at: ”homotoxikologi er studiet av innflytelsen av toxiske (giftige) substanser på menneskelegemet”.

Det homøopatiske prinsippet; lignende helbreder lignende er lagt til grunn for homotoxikologi. Homotoxikologi er en brobygger mellom tradisjonell medisin og homøopati. Den baserer diagnosen på pasientens patologiske og kliniske tegn, samt mentale og emosjonelle tilstand som i klassisk homøopati.

Antihomotoxiske legemidler kan være til stor hjelp i arbeidet med å avgifte kroppen for derved å gi understøtte til kroppens egen mulighet til helbredelse på veien til en naturlig helse.

Blant remediene finnes flere aktive ingredienser i flere potenser enn det vi finner i de homøopatiske midlene. Preparatene som benyttes er blant annet laget av levende vev som blir fortynnet og potensert, og kalles for nosoder.

Vi finner preparater som er homøopatiserte allopatiske (skolemedisinske) medikamenter og kombinasjons-preparater som er satt sammen av forskjellige enkeltpreparater.