Soneterapi

Skånsom behandlingsmetode, som gjennom punktmassasje av soner i foten, stimulerer den del av kroppen som sonen har tilknytning til. Er mye brukt ved for eksempel:

  • Muskel-skjelettplager
  • Problemer knyttet til fertilitet
  • Nedsatt immunforsvar
  • Fordøyelsesplager
  • Tretthet, energimangel

Hva er soneterapi?

Grunntanken bak soneterapi er at hele kroppen gjenspeiles i bestemte områder eller punkter i føtter og hender. Ømfintlige soner og/eller forandring i vevet i bestemte soner indikerer en ubalanse, sykdom eller svakhet i det organet eller vevet som sonen er tilknyttet. Ved å massere disse sonene oppnår man en stimulerende effekt i den korresponderende kroppsdel, organ eller vev. Det er primært fotens soner som behandles.

Historie

Soneterapi, eller ”reflexology” som er den engelske benevningen, er sannsynligvis en av menneskehetens eldste behandlingsmetoder, med røtter så langt tilbake som til de første kineserne, inderne og egypterne. Den form for soneterapi vi utøver i vesten i dag, baserer seg på arbeidet til den amerikanske legen W. Fitzgerald i begynnelsen av det forrige århundre, og den videreutvikling av systemet som hans elev E. Ingham presenterte på 1930-tallet.

Hvordan virker behandlingen?

Soneterapi stimulerer til å gjenopprette og vedlikeholde pasientens naturlige evne til selvhelbredelse, og egner seg derfor godt til å både forebygge og behandle sykdom. Terapien etterstreber å løse opp blokkeringer og gjenopprette fri flyt av energi til hele kroppen, hvilket resulterer i at spenninger løses opp, sirkulasjonen forbedres og utskillelse av avfallsstoffer øker.

Soneterapi – for hvem?

Behandlingsformen har et bredt indikasjonsområde, og passer både barn og voksne. Noen trenger hyppig behandling i en periode, mens andre trenger behandling jevnlig, men mindre hyppig, avhengig av hva slags lidelse eller problem som behandles. Soneterapi kan være gunstig ved både akutte og kroniske lidelser, og for noen er det et harmoniserende og revitaliserende avbrekk i en stresset hverdag.

Behandlingen

Første besøk begynner alltid med en samtale hvor pasienten forteller om sine plager og sin helsesituasjon. Terapeuten undersøker føttene, og bruker også eventuelt andre diagnostiske metoder. Gjennom punktmassasje stimuleres fotens soner, og hele kroppen får dermed behandling, men man legger vekt på spesielt indikerte soner eller punkter. En behandling tar ca 50-60 minutter. Terapeutene som gir behandling med soneterapi ved CC Vest Terapeutene behersker også andre former for alternativmedisinske behandlingsmetoder og har en god skolemedisinsk utdannelse.

Hva skjer etterpå?

Etter behandlingen kan man reagere forskjellig. De fleste opplever å være avslappet, og har en følelse av velvære, men man kan også bli trett og søvnig. Oppblomstring av symptomer er vanlig, for å etterfølges av bedring. Økt væskeutskillelse via tarm, nyrer, hud og lunger er et tegn på at kroppen er i gang med å kvitte seg med avfallsstoffer. Disse reaksjonene viser at behandlingen når frem, og er et positivt tegn. Det er viktig at terapeuten får kjennskap til hvordan behandlingen oppleves for å kunne gi best mulig oppfølging.